Navn Rolle Telefon
Helge Nilssen Leder 913 15 313
Harriet Karlsen Sekretær 905 43 510
Atle Daniel Andersen Kasserer 900 44 405
Inger Lund Styremedlem 416 05 990
Ann-Elise Woll Styremedlem 908 76 564
Astrid Simonsen Varamedlem 959 42 447